Free cookie consent management tool by TermsFeed
Logo Massague Associats

ACCESIBILIDAT

MASSAGUE ASSOCIATS SCA SL s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a aquest lloc web.

Situació de compliment

Aquest lloc web resulta parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 aconseguint el nivell AA previst per la normativa degut a les excepcions i/o manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

En algunes pàgines, part del contingut no textual que es presenta a l’usuari, no té una alternativa textual que compleix el mateix propòsit [Criteri de Conformitat 1.1.1]
En determinades pàgines no hi ha una audiodescripció per al contingut de vídeo gravat que permeti a una persona invident conèixer-ne el contingut [Criteri de Conformitat 1.2.3]
En algunes pàgines la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text. [Criteri de Conformitat 1.3.1]
En alguns formularis, no s’identifica el propòsit dels camps d’introducció de dades. [Criteri de Conformitat 1.3.5]
En alguna pàgina, el contrast d’alguns elements amb el fons perquè les persones amb visió baixa puguin llegir el contingut, és insuficient. [Criteri de Conformitat 1.4.1, 1.4.3 i 1.4.11]
Hi podria haver alguns elements d’interacció inaccessibles a través del teclat. [Criteri de Conformitat 2.1.1]
En algunes pàgines hi ha components amb un moviment automàtic que no disposa d’un element per pausar. [Criteri de Conformitat 2.2.2]
Els usuaris poden interactuar mitjançant el teclat, navegar seqüencialment pel contingut, però la informació pot no trobar-se a l’ordre correcte. [Criteri de Conformitat 2.4.3]
En navegar per algunes pàgines, la indicació del focus del teclat és insuficient. [Criteri de Conformitat 2.4.7]
En algunes pàgines, poden existir formularis que no permeten per part dels usuaris la revisió de les dades abans de ser enviades [Criteri de Conformitat 3.3.4]
Als portals poguessin existir continguts en altres idiomes en què no està etiquetat correctament el canvi d’idioma. [Criteri de Conformitat 3.1.2]

Càrrega desproporcionada

No aplica

El contingut següent no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir mapes i vídeos incrustats des de serveis desenvolupats per tercers, que no compleixin totalment tots els requisits d’accessibilitat i no estan sota el nostre control.
Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria si ho compleixin. Per això, actualment estem en procés de millora de la pàgina web, amb la finalitat dadaptar-se als criteris normatius.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 15/02/2024, d’acord amb el nivell AA de les WCAG 2.0.

La preparació s’ha realitzat mitjançant una autoavaluació manual dels requisits de la norma UNE-EN 301-549:2019.

Última revisió de la declaració: 15/02/2024

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del formulari de contacte o trucant al telèfon que apareix en aquesta web.

Podeu presentar

Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
Una sol·licitud dinformació accessible relativa a continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4 o continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima

Procediment d’aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment, es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través del de la Instància Genèrica de la Seu electrònica del Ministeri corresponent, així com a la resta d’opcions recollides a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.