Free cookie consent management tool by TermsFeed
Logo Massague Associats

Assegurances de Danys Personals i Patrimonials a Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Productes

Les assegurances es poden dividir en dos grans grups: aquelles que serveixen per la protecció de les persones vinculades a la empresa o que cobreixen danys personals i aquelles altres que serveixen per la protecció dels bens que pertanyen a la empresa o assegurances de danys materials.

Assegurances de Danys Personals

Cadascuna de les que a continuació s’exposen pot ser contractada com a Col·lectiu (que cobreix a tots o alguns dels treballadors o persones vinculades a l’empresa – per exemple, el consell d’administració, els comercials o directius que viatgen freqüentment, etc…) o Individual (Cobrirà nomes a una persona)

Seguro de salud en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Salut

Aprofitant que la prima pagada es considera totalment despesa per la empresa i no es mes ingrés pel treballador (fins a determinats limits) moltes pimes contracten l’assegurança d’assistència sanitària per als directius i les seves famílies.

Seguro de accidentes personales en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Accidents

A vegades el conveni col·lectiu del sector de la empresa obliga a contractar-lo amb determinats capitals. Igualment, es pot contractar per a determinat grup de persones de la empresa per accedir a millors preus.

Seguro de vida en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Vida

També, a vegades el conveni col·lectiu del ram de la empresa obliga a contractar-lo amb determinats capitals. Igualment, es pot contractar per a determinat grup de persones de la empresa per accedir a millors preus.

Seguros de viaje en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Asistencia en viatge

Per a protegir a les persones que mes viatgin de la empresa. Es pot fer una pòlissa anual renovable o puntualment pels dies que duri el viatge

Assegurances de Danys Patrimonials

Es tracta de protegir els bens de la empresa.

Seguro para empresas y autónomos en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Multirisc per la Petita i Mitjana Empresa (PIME)

Inicialment es contractava la cobertura del risc de Incendi. La evolució del mercat i la empresa ha convertit aquesta cobertura en la base del multirisc pime, que normalment integra tambe els:

  • Riscos Extensius (fenòmens atmosfèrics, fum,  vandalisme, danys per aigua)
  • Robatori de tot o part dels bens de la empresa, amb la possibilitat de cobrir també el metàl·lic.

A banda d’aquestes cobertures, es poden contractar també, conjunta o separadament amb la PIME

Seguro de responsabilidad civil en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Responsabilitat civil

La companyia asumirà els pagaments que hagi de fer la empresa per un dany causat per la empresa o els seus treballadors. Dins de la R.C. podem distingir:

  • R.C. d’explotació, obligació d’indemnitzar a un tercer derivat del normal funcionament de la empresa (per exemple: una visita rellisca a la empresa, ha de ser ingressat a l’hospital i després demanda a la empresa)
  • R.C. Patronal. Cobreix de les reclamacions del treballador per un accident mentre treballa
  • R.C.Producte: pel dany que el producte de la empresa faci al consumidor
Seguro de ahorro y jubilación en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Perdua de beneficis

Amb aquesta assegurança es tracta de compensar la manca de rendiment econòmic que hagués aconseguit la empresa per haver hagut de tancar – un determinat període: 1, 3 , 6 o 12 mesos – per causa d’un sinistre de danys (Per exemple, a causa d’un incendi). Es poden cobrir

  •  Nomes les despeses fixes (lloguers, salaris, S.S., llum,…)
  •  I també el benefici net (la diferencia entre les despeses fixes i la facturació de la empresa)

Aquest sistema es pot substituir per una quantitat fixa diària predeterminada: es la modalitat de indemnització diària

ASSEGURANÇA DE CREDIT

Assegurança de credit

L’assegurador s’obliga a indemnitzar les pèrdues que experimenti a conseqüència de la insolvencia dels sus deutors.

Es pot contractar la cobertura estatal o la internacional.

Protecció juridica en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Protecció jurídica

L’assegurador assumeix les despeses – judicials i extrajudicials – que neixin per la protecció jurídica de la empresa.
Es poden incloure les fiances i els procuradors.

Seguro de flotas en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Transports

Es poden protegir els bens de la empresa durant el seu transport (marítim, terrestre o aeri) puntualment o per pòlissa anual renovable.
Hi ha diferents nivells de protecció.

Seguro de dispositivos electrónicos en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Avaria de maquinaria

Moltes vegades per estar comprada mitjançant Leasing i ho exigeix l’entitat creditícia. Dins d’aquest grup ha ha l’assegurança d’Ordinadors.

Seguros de coche en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Vehicles

RC Profesional a Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

R.C. Profesional

Moltes vegades es demana obligatòriament per a exercir determinades activitats. Protegeix a l’assegurat d’errors en el exercici de la seva tasca professional

RC Administradors i directius a Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

R.C. Administradors i Directius

Els protegeix dels error u omissions en el desenvolupament de la seva tasca per reclamacions dels socis, clients i treballadors

Sol·licita pressupost

Contacta amb nosaltres per informar-te dels nostres diversos tipus de servei sense cap mena de compromís.